מבצע
טיפול כימי ללא סבל


כידוע הטיפול האונקולוגי גורם למטופלים סבל רב. להלן שתי שיטות שמבטיחות להקל על המטופל.

היפנוטיזם

חולה שמוזמן לטיפול כימי יפנה תחילה למהפנט בעל רישיון. לאחר ששינה המהפנט את מצב המודעות של המטופל, ינחיל לו שתי תובנות ( מטפורות). החדר שבו ניתן הטיפול הכימי הוא חדר אהבה ורפוי, והסם שמוזלף לדמו של המטופל הוא שקוי הבראה. כמו כן הטיפול הכימי הוא חוויה נעימה. בסוף הישיבה יוסיף המהפנט הגד פוסט-היפנוטי, כגון: לאחר שתתעורר כל אימת שתחדור המחט לתוך עורקך תחווה את אשר חווית בפגישתנו הנוכחית.

דימיון מונחה (מודרך)

חולה שמוזמן לטיפול כימי יפנה תחילה למומחה לדמיון מונחה וילמד כיצד להפעיל את דימיונו. לאחר שרכש מיומנות זאת יבקר בחדר הטיפולים וישקע למצב מודעות שונה בו יחווה את חדר הטיפולים כחדר אהבה ורפוי. יביט בעירויים ויחווה אותם כשקויי הבראה. מומלץ שבבקור הראשון ילווה אותו המדריך. לאחר שחווה המטופל את הפן החיובי שבחדר אהבה ורפוי יגש לקבל את הערוי. תחילה ישקע למצב מודעות שונה. דקירת המחט תזכיר לו ששקוי ההבראה מוזלף לגופו.

שתי שיטות אלה מסירות את הסבל הכרוך בטפול. יתרה מכן הן מקטינות את עצמת תופעות הלוואי שמעורר החומר הכימי, כגון ירידת הספירה הלבנה.

אני פונה אל איגוד המהפנטים לתת את הדעת לפן זה של טיפולם. כמו כן מבקש אני להפיץ חוזר זה בין רופאים ומטפלים.

שלכם

פרופ' גרשם זיצ'ק

פקולטה לרפואה
האוניבסיטה העברית
------------------

http://www.what-is-cancer.com/hebrewFrame.htm