הפילוסופיה של הסרטן

אתה יושב לפני הרופא ומספר לו על סרטנך. הוא מביט בך ברחמנות ומודאג. בעומק ליבו מנקרת בו ההכרה שיכולתו לעזור לך מוגבלת. כדי להרגיע את מבוכתו, הוא שואל “מדוע אחרת?” ומטיל את אזלת ידו עליך. נוכח הידען אתה מתכווץ ומצטמק, ומוכן לקבל על עצמך כל דין.

שיחה מקוטעת זו מצביעה על המבוכה העמוקה שבה שרויה הרפואה המודרנית. כדי להבין את מהותה נידרש לכלי חשיבה מתחום הפילוסופיה. לא מדובר בפלפול פילוסופי אלא בהגיון פשוט שיחשוף את מקור אזלת ידה של הרפואה. הנה משפט המפתח:

הסרטן שלהם שונה מהסרטן שלי.

מירב המחקר המחקר הרפואי מתמקד בצלוחית זכוכית שבה חיים תאי סרטן. בצלוחיות שכאלה חוקרים את גנים השונים שגורמים לסרטן. הרפואה גורסת שהסרטן הוא מחלה גנטית. בוקר אחד משנה הגן את עורו (מוטציה) והופך לתא סרטני אשר גדל פרע וממלא את חלל הצלוחית. תא פורע חוק, שאינו נשמע לחוקי הצלוחית. המדען ממהר להקיש מהצלוחית עליך. אוי לך שאתה נושא תא פורע חוק. ימיך ספורים אלא אם כן תצליח להדבירו על ידי כלי משחית מגוונים כגון כריתה, קרינה ורעל.

זהו אם כן הסרטן שלהם. הם מתעלמים מהעובדה הפשוטה, שגופך נושא הסרטן שונה מצלוחית הזכוכית ויודע כיצד להתמודד אם תאים שהשתנו. כלנו נולדנו עם יכולות להתמודד עם הסרטן אך לא תמיד באות היכולות לביטוי מלא (ראה את פרק המבוא). מאחר שלא ניתן לחקור יכולות אלו בצלוחית זכוכית אין בידי הרפואה כלי מתאים לחקור תעלומה זו והיא מתעלמת ממנה. הגשש החיוור היה מוסיף :”היו יכולות?” הרי היכולות הן המנוע שמתמודד עם הסרטן.

ברירת המינים לפי דרווין

דרווין הוא האורים והתומים של הרפואה. לכל אורך האבולוציה משפרים המינים השונים את כשר הישרדותם ואלה ששרדו עד היום טובים מאלה שנעלמו. אשרנו ששרדנו! אשרנו? אם אנו כה מוצלחים מדוע ממשיך הסרטן להכות בנו? מדוע לא העלים דרווין את הסרטן בדורות הקודמים? מאחר שהסרטן נגרם על ידי שני גורמים חיצוניים שלא ניתן להעלימם, נגיפים וקרינה קוסמית (ראה פרק מבוא). ברירת המינים לא העלימה את הסרטן אלא העניקה לנו יכולות להתמודד איתו. בזכותן הגענו עד הלום. הרפואה מתעלמת ממסקנה זו וזונחת את תורת היכולות.

הגוף שולט בגנים

תורת התורשה היא תורה פטליסטית שגורסת שהגנים שולטים בנו לטוב ולרע. בוקר אחד משנה גן את עורו (מוטציה) ועולה עלינו לחסלנו. לפני מספר שנים נתבשרנו שאנשי התורשה פענחו את ספר החיים שבו ניתן לקרוא את עתידנו, מי לחיים ומי למחלה, מי לאושר ומי לסרטן. גם כאן מתעלמת הרפואה מיכולת גופנו (הצלוחית) לשלוט בגנים. הכיצד? הגן נושא רק את הצופן ליצירת מוצרים שונים, והוא עצמו אינו גורם לשום תופעה בגוף וגם לא לסרטן. רק המוצרים שלו עשויים לעורר סרטן ולגוף יש יכולות לשתק מוצרים אלה! תאר לך שהגן הוא מעין ברז בו עוברות פרודות שונות. הברז קובע רק איזה פרודות תעבורנה דרכו. רק הפרודות עשויות לגרום לסרטן ולא הברז (הגן). סגור את הברז ואין סרטן. למעשה אי אפשר לסגור את הברז לחלוטין. ניתן רק להאט את זרימתו כך שהסרטן ירדם. לכולנו יש יכולות מולדות לטיפול בברז אך לא כלן באות לביטוי מלא. על ידי אימון מתאים ניתן להגביר יכולות אלה. (ראה פרק המבוא).

גן סרטן השד

ניתן להמשיל את אנשי התורשה לאסטרולוגים קדמונים אשר חזו את עתידנו בכוכבים. אנשי התורשה מתימרים לחזות את עתידנו ב"ספר החיים”. והנה גילו שאישה צעירה במיטב שנותיה נושאת גן שכאילו מנבא לה עתיד שחור. האיצטגנינים מציעים לה להשחית את נשיותה. גישה מעוותת זאת נולדה בצלוחית הזכוכית ומתעלמת מיכולתה של הצעירה לשלוט בברז הגנטי. כל אשר גן סרטן השד מבשר לה הוא, שהיכולות שלה להרדים סרטן מוגבלות. מאחר שהיא עדיין בריאה נותר לה זמן מספיק לחזק את יכולותיה במכון כושר של הסרטן (ראה פרק מבוא).

בריאות וחולי

לפי הרפואה אדם מצוי בשני מצבים. בריאות או חולי. בריאות מוגדרת כמצב ללא פגם, וחולי כמצב פגום. בריאות היא אי-חולי וחולי הוא אי-בריאות. אלה שני מצבים מוחלטים ואין מצבי בינים. מה אם כן דינו של עוור? העיוורון מוגדר כמחלה אך ברור שפרט לזה העיוור הוא בריא. כך גם דינו של חרש או נכה. קימים איפוא מצבים"פגומים" רבים שאינם נחשבים לחולי. לכן ההגדרה הפשטנית של הרפואה לוקה.

הבריאות שלהם אינה הבריאות שלי

בריאותו של העיוור נקבעת על ידי הרגשתו. כלומר הוא בריא למרות פגמו. מה אם כן דינה של אשה שבממוגרפיה שיגרתית נתגלה בשדה גוש בן חמישה מילימטר. לפי הרפואה היא חולה אך היא מרגישה בריאה. הן דינה הוא כדין העוור והיא בריאה עם סרטן. וזה דינם של רבים אשר נושאים בקרבם סרטן רדום במשך שנים רבות בבריאות שלמה. למרבית הצער אין הרפואה רואה זאת כך ולגביה כלם חולים.

סרטן הוא תהליך של הבראה

אדם פוגש חיידק שמתישב לו בגרונו. לפי הרפואה הוא חולה. אך התאור הזה לוקה בחסר, כי מרגע שפגש בחיידק החולה מגייס כוחות מרפא כדי להתגבר עליו. בכך מתחיל תהליך הבראתו. בעוד שהמחלה מתארת מצב סביל, הבראה היא תהליך פעיל. אילולי הפגישה עם החיידק לא היה האדם מתחיל להבריא. ההבראה תלויה איפא בחיידק. כך גם כשאדם פוגש בסרטן. לפי הרפואה הוא חולה, אך למעשה הוא מגייס את כוחות המרפה ולכן הוא מבריא. אך הרפואה אינה מבינה זאת ומבטלת טעון זה כסמנטיקה עקרה. כי הצלוחית עם תאי הסרטן אינה מסוגלת להבריא ואין לה תוחלת אלא אם כן הצליח המדען הנאור לחסל את התאים.

כשאישה פוגשת בסרטן

כשאשה פוגשת סרטן לראשונה ניתן לקוות שהאמצעים שבידי הרפואה מספיקים כדי להעלימו. אך כשהסרטן מתעורר שנית, מטרת הטיפול משתנה. תחילה יש לעצור את התקדמות המחלה, כלומר להאריך את ההפוגה. במילים אחרות, תחילה יש להרדים את הסרטן ורק לאחר מכן ניתן לקוות שהוא יעלם. הרפואה פועלת עדין באשליה שבמצב זה ניתן להעלים את הסרטן במכה אחת, בחינת זבנג וגמרנו, והיא מרעיפה על המבריא טיפולים ביתר. מאחר שעם הזמן הסרטן מפסיק להגיב לטיפול, מן הדין היה לחסוך בתחמושת. אך הרפואה בשלה, דבקה בגישה האלימה.

ביום שהרפואה תתחיל להתענין בכוחות המרפא, תוכל לחסוך בטיפולים שהיא מגישה ולתפור לכל מתרפא את הטיפול המתאים לו. האדם עם הסרטן הרדום יכול לחיות עימו במשך עשרות שנים בבריאות שלמה. תובנה זו עדין זרה לרפואה.

מכון כושר של הסרטן

מטרת מכון הכושר לאמן את המבריא להרדים את הסרטן. ניתן להשיג מטרה זו באמצעות הרפואה המשלימה. אך כל הנכנס לחיקה יאבד את דרכו בתוך בליל של שפות, פילוסופיות ,וגישות. הרפואה המשלימה ממחישה מגדל בבל מודרני. תשאל מרפא אחד האם קיים מכנה משותף בינו ובין השיטה הסינית או ההודית, ולא ידע לענות לך. הן כלם עוסקים באדם והוא המכנה המשותף, אך קצרה ידם מלגשר בינם ובין האחרים. הם גם אינם מודעים ליכולתם להרדים את הסרטן. מסבה זו חייבת הרפואה להתענין בשיטותיהם כי רק לה הכלים הדרושים כדי להתאימם לחשיבה הרפואית המודרנית. זאת יעשה במסגרת הפקולטאות לרפואה.

אנו בתעצומות דוגלים בגישה חדשה לסרטן

1.
הסרטן אינו מחלה אלא הבראה.
2.
מרגע שהסרטן מתגלה מתחיל תהליך ההבראה.
3.
מרגע שהסרטן מתגלה הוא באיזון עם הגוף.
4.
מטרתנו היא לחיות בשלום עם סרטן רדום. אם יעלם, מה טוב.
5.
יוגי-סרטן לומד כיצד להרדים את מחלתו.

לא תתפלא לשמוע שגישה זו ישימה לכל מחלות האדם.

הגיגים פילוסופיים מתקדמים

רדוקציוניזם

מבוכתה של הרפואה כרוכה במישנתו של הפילוסוף דקרט. לפיה כדי להבין את הטבע יש לחקור תחילה את המרכיבים הפשוטים שלו, כגון כוחות, אטומים ופרודות. רק אז ניתן להכליל. ברגע שנצליח לאפיין מחלות לפי מרכיביהן הפשוטים, כגון גנים, נוכל לרפאן. במאה הקודמת נקלעה הפיסיקה למבוכה דומה, שקשורה בתורת הקוונטים. התבוננות הפיסיקאי בחלקיקים היסודיים משפיעה על התנהגותם. מכאן שלא ניתן להכליל אלא אם כן נכלול את ההתבוננות בעת ההכללה.

פנומנולוגיה

דרושה איפא גישה פילוסופית חדשה אשר תשתחרר מהתלות בחלקיקים הבסיסיים ושמה פנומנולוגיה, והיא אחות האקסיסטנציאליזם. הגישה שמתוארת למעלה היא פנומנולוגית מעיקרה. כדי להבהיר לך במה המדובר נחזור למשפטו של דקרט: "אני חושב משמע שאני קיים" . את מחשבתי אני יכול לבטא במדויק, כגון באמצעות כלים לוגיים שהעסיקו ומעסיקים פילוסופים רבים. דקרט וממשיכיו מתעלמים מהסיפא של המשפט. “אני קיים” האם החולה בתרדמת עמוקה חושב? אולי לא ובכל זאת הוא קיים.

הפנומנולוגיה לפי הפילוסופים הוסרל והיידגר הופכת את המשפט, ל"אני קיים ובכן אני חושב", והיא מנסה להגדיר ולהבהיר מה הוא ה"קיים" הזה שעל בסיסו אני חושב. לכן הבריאות שלי שונה מבריאותם, והסרטן שלי שונה מהסרטן שלהם, מפני שהם דבקים במישנתו של דקרט בעוד שאני דבק בחיים בכל מורכבותם. מורכבות שלא ניתן עוד לפרק לגורמים ויש להתיחס אליה כאל מכלול.

גם הקבלה לא פסחה על נושא זה כפי שידגים השיר הבא שכתבתי.

סרטן

אמר ר' שם טוב אבן גאון:
"
בתחילת כל דבר הזהירוני רבותי,
משלוש מחשבות להתרחק כל חיי:
פרוד, רבוי וגשמות.
שלוש אשליות של אדם נחות.

הספירות
אשר נראות גשמיות,
רבות ופרודות,
הן בטוי המכלול
של האל הגדול.

זוהר הבורא
בכל ספירה שורה,
כשלהבת קשורה בגחלת."

הערב רד הגחלת לוחשת,
שלהבת היאוש בתוכי רוחשת.
במיטתו חולה סרטן שרוע
ואני לידו במיטתו שקוע.
מסיר מבטי מהחולה
בר' שם טוב אותו תולה:
"
הפרוד הרבוי והגשמות
בחולה הסרטן עושים שמות.
הסרטן הורס את גופו
הגרורות מבשרות את סופו.
אי המכלול
הו אל כל יכול?"

בתחילת כל דבר הזהירוני רבותי
משלוש מחשבות להתרחק כל חיי:
הפרוד בסרטן אשליה הוא,
ודי!
------------
גרשם זיצ'ק